Twin Sheet

Twin Sheet

Packline Twin SheetPackline är idag ensamma om att kunna erbjuda takboxar i både plast och glasfiber. I och med lanseringen av NX-serien kommer vi att utöka rangen med ytterligare ett alternativ – Twin Sheet. Packline blir i och och med detta först i världen med att kunna leverera en Twin Sheet produkten i den storleken vilket gör NX serien inte bara unik som takbox utan helt unikt som koncept.

Twin Sheet är en ny produktionsmetod där man genom att använda avancerad teknik kan både vakuumforma och svetsa ihop två plastskivor med varandra till en enhet. Det gör att materialet blir extremt starkt utan att man behöver använda mera material.

Fördelarna

• Ger en stabilare och säkrare box

• Eftersom styrkan ligger i konstruktionen och inte i mängden material som används blir boxen extremt lätt i förhållande till vad som skulle krävas för att uppnå samma egenskaper i en tradition plast box.

• Stabiliteten i materialet gör det möjlighet att designa boxen utan att behöva ta hänsyn till profiler, kanter och liknande som normalt måste integreras i boxen för att göra den så stabil som möjligt. Det har också gjort att NX boxen har ett helt unikt formspråk.

• Redan i formningen så svetsas och gjuts fästpunkter och beslag in i boxen vilket gör att även montering av lås, lift off system och säkerhetsdetaljer blir mera integrerade i boxen och gör att känslan och stabilitet även i dessa kommer att vara mycket längre än i en traditionell plastbox.

• Eftersom både maskiner och verktyg är den absolut senaste tekniken så får vi också en yta som är överlägsen allt vi sett tidigare. Processen är så varsam att boxens överdel blir lika blank som bilens lack.

• Stabiliteten och styrkan som vi får av Twin Sheet gör också boxen säkrare än en traditionell takbox. Risken för att last skall kunna komma ut ur boxen vid en eventuell kollision reduceras väsentligt plus att vi har förstärkt boxen ytterligare med ”Safe Nose”.

Hur fungerar Twin Sheet?

twin-sheet_smallBästa upplevelsen av vad Twin Sheet egentligen innebär att att själv prova köra NX boxen för att på riktigt uppleva stabiliteten.

Men för att försöka beskriva hur varför skillnaden blir så står; tänk dig att du håller en plastskiva på 6 mm i handen. Denna kommer man alltid att kunna vrida och böja på. Gör vi sedan ett par längsgående profiler i skivan så blir den genast mycket styvare åt det hållet profilerna går.

Men tänker vi oss istället att plastskivan fortfarande består av 6 mm plast men att den består av två 3 mm skivor som är ihop svetsade på hundratals små punkter över hela skivan. På detta sätt får vi styrkan från profilen mångdubblad och styrkan blir inte bara åt ett håll som tidigare utan i alla riktningar.